Partnerzy

Następujące organizacje wspierają akcję tymrazemgłosuję, wspólnie starając się zachęcić obywateli do udziału w kampanii i do głosowania. Zobacz, na czym polega ich wkład, klikając ich logo i odwiedzając ich stronę internetową. Jeżeli działasz w swoim regionie, bez wahania skontaktuj się z nimi i zaproponuj pomoc w akcji tymrazemgłosuję.

European Youth Card Association - EYCA

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

European Movement International

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

Migration Policy Group

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

Jesuit Refugee Service Europe

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

Garage Erasmus

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

Erasmus Student Network (ESN)

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

AEGEE Europe

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

The Good Lobby

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

Friends of the Earth Europe

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

BETA France

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

BETA-Europe

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

Polska Fundacja im Roberta Schumana

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

Polski Klub Ekologiczny

Ta organizacja otrzymała dotację w ramach współfinansowania działań wspierających wybory europejskie.

Poglądy wygłaszane przez te organizacje są ich własnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski nie jest odpowiedzialny za informacje lub opinie wyrażone podczas realizacji projektów przez ww. organizacje w kontekście wyborów europejskich w 2019 r., nie jest również nimi związany, bez względu na to, czy dana organizacja otrzymała wsparcie finansowe ze strony UE. Parlament Europejski nie ponosi również odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody mogące wynikać z realizacji tych projektów.