Polityka prywatności

  1. Wprowadzenie

   Od dnia 11 grudnia 2018 r. ochronę osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje unijne reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. Rozporządzenie to opiera się na tych samych zasadach i przepisach, które określono w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

   Ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Parlament Europejski nie odpowiada za politykę lub praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane na stronach internetowych osób trzecich.

  2. Dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy twoje dane?

   Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, aby utrzymywać kontakt z obywatelami, którzy dobrowolnie wyrazili zainteresowanie otrzymywaniem informacji o wydarzeniach i inicjatywach odbywających się w ramach instytucjonalnej kampanii informacyjno-komunikacyjnej Parlamentu Europejskiego dotyczącej wyborów europejskich w 2019 r. oraz udziałem w nich.

   Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką opisaną w rozporządzeniu (UE) 2018/1725. Zadania związane z instytucjonalną kampanią informacyjno-komunikacyjną Parlamentu Europejskiego są realizowane w interesie publicznym. Parlament Europejski będzie przetwarzać dane osobowe tylko do celów, dla których zostały one przekazane.

  3. Kto odpowiada za przetwarzanie twoich danych? (administrator)

   Za przetwarzanie danych odpowiada kierownik Działu ds. Komunikacji Internetowej w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego.

   Inspektor ochrony danych Parlamentu Europejskiego zapewnia stosowanie przepisów rozporządzenia (UE) 2018/1725 w tej instytucji.

   Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) działa jako niezależny organ nadzorczy. Dba, aby wszystkie instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych.

  4. Jakie dane osobowe gromadzimy?

   Gromadzimy jedynie te informacje, których potrzebujemy, aby zrealizować cele określone na etapie gromadzenia danych. Informacje te można w każdej chwili zaktualizować.

   Pozyskujemy informacje w następujący sposób:

   • osobiście lub przez telefon,
   • podczas rejestracji na naszej stronie.

   Poniżej podano przykłady informacji, o które moglibyśmy cię poprosić:

   • imię i nazwisko;
   • dane kontaktowe (np. adres e-mail, miejsce zamieszkania, numer telefonu itp.),
   • preferowany język,
   • preferencje komunikacyjne w przyszłości, w tym preferencje dotyczące subskrypcji oraz dziedziny zainteresowań w przynajmniej jednej podkategorii tematów, na które chcesz otrzymywać więcej informacji (nieobowiązkowo);
   • jeżeli zdecydujesz się zarejestrować za pomocą Facebooka lub Twittera, dane kontaktowe mogą zostać pobrane również za pośrednictwem wybranej metody rejestracji;
   • do celów statystycznych i sprawozdawczych Parlament Europejski śledzi również liczbę użytkowników zwerbowanych przez innych użytkowników za pośrednictwem platformy.

   Parlament Europejski nie gromadzi specjalnych kategorii danych, takich jak opinie, i nie wykorzystuje tej platformy do profilowania.

   Jeżeli za pośrednictwem tej platformy w mediach społecznościowych organizowane są konkursy online, mogą zostać podjęte dodatkowe kroki polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu dodatkowych danych osobowych do celów turystycznych, takich jak dane zawarte w paszporcie (imię i nazwisko, data urodzenia, data i miejsce wyjazdu i powrotu, adres e-mail, zdjęcie dokumentu tożsamości lub paszportu).

   Pliki cookie i przechowywanie lokalne

   Strona internetowa używa plików cookie wyłącznie w celu poprawy funkcjonalności witryny oraz ułatwienia użytkownikowi jej obsługi. Parlament Europejski nigdy nie wykorzystuje plików cookie, by gromadzić, przetwarzać, rozpowszechniać czy rejestrować dane osobowe. Użytkownicy mogą łatwo zmienić ustawienia plików cookie po dokonaniu początkowego wyboru, klikając na link „Zmień preferencje dotyczące plików cookie” na dole strony.

   Co zrobić, aby pliki cookie nie były zapisywane na komputerze?

   Niektórzy uważają przechowywanie informacji na ich komputerze czy urządzeniu mobilnym za zbyt dużą ingerencję, szczególnie jeżeli informacje są przechowywane i wykorzystywane bez ich wiedzy przez osoby trzecie. Można więc zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie, a nawet usunąć te, które już zostały zapisane na urządzeniu, pamiętaj jednak, że może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji. Aby zablokować lub usunąć pliki cookie należy zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce.

   Niektóre podmioty trzecie opracowały narzędzia umożliwiające wyłączenie funkcji zbierania i wykorzystywania danych za pomocą ich modułów.

   Zewnętrzne pliki cookie

   Facebook, Twitter, Youtube i Google Maps mogą wysyłać pliki cookie na potrzeby dzielenia się treściami w sieciach społecznościowych lub generowania statystyk dotyczących dostępu. Facebook, Twitter, Youtube i GoogleMaps mogą wysyłać pliki cookie na potrzeby dzielenia się treściami w sieciach społecznościowych lub generowania statystyk dotyczących dostępu. Obecność, liczba i status tych plików mogą zależeć od sposobu korzystania z danej platformy przed wizytą na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego lub w jej trakcie.

   Powinieneś sprawdzić, na czym polega polityka odnośnego portalu w zakresie plików cookie na potrzeby dzielenia się treściami w sieciach społecznościowych, klikając na odpowiednie linki. Możesz również zaktualizować ustawienia plików cookie po dokonaniu początkowego wyboru, klikając na link „Zmień preferencje dotyczące plików cookie” na dole strony.

    

    

   Co to jest cookie?

   Większość odwiedzanych stron internetowych stosuje pliki cookie, aby zapewnić ci większy komfort korzystania z nich. Pliki te pozwalają stronom internetowym „zapamiętać” użytkownika na czas jednej wizyty (za pomocą sesyjnych plików cookie) lub na kolejne wizyty (za pomocą trwałych plików cookie).

   Pliki cookie mogą pełnić wiele różnych funkcji. Pozwalają sprawnie poruszać się po stronach oraz zachowywać ustawienia, a także podnoszą ogólny komfort korzystania ze strony internetowej. Dzięki plikom cookie interakcja między użytkownikiem a stroną internetową jest szybsza i łatwiejsza. Jeżeli strona internetowa nie stosuje plików cookie, użytkownik jest traktowany jak nowy użytkownik przy każdym przejściu na kolejną podstronę, np. jeżeli zamknie menu i przejdzie na kolejną podstronę, strona nie zapamięta tego i ponownie wyświetli otwarte menu.

   Niektóre strony stosują również pliki cookie do wysyłania spersonalizowanych reklam lub wiadomości marketingowych, np. na podstawie lokalizacji lub nawyków internetowych użytkownika.

   Pliki cookie mogą pochodzić ze strony, którą właśnie oglądasz (własne pliki cookie), lub z innych stron wysyłających treści na stronę, którą odwiedzasz (zewnętrzne pliki cookie).

   Co zawiera plik cookie?

   Plik cookie jest prostym plikiem tekstowym zapisywanym przez serwer danej strony internetowej na twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Ten serwer będzie następnie mógł odzyskać lub odczytać treść pliku. Plikami cookie zarządza przeglądarka internetowa. Każdy plik cookie jest niepowtarzalny i zawiera anonimowe informacje, takie jak niepowtarzalny identyfikator, nazwa strony, cyfry i litery. Pozwala danej stronie zapamiętać twoje ustawienia przy korzystaniu z internetu.

   Rodzaje plików cookie

   Własne pliki cookie

   Własne pliki cookie są zapisywane przez stronę internetową, którą właśnie przeglądasz i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę.

   Zewnętrzne pliki cookie

   Zewnętrzne pliki cookie są zapisywane i wykorzystywane przez podmiot inny niż właściciel strony, którą oglądasz. Na przykład w celu przeanalizowania, jacy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, jej właściciel może skorzystać z usług zewnętrznej firmy analitycznej, która zainstaluje swój plik cookie, aby wykonać tę usługę. Odwiedzana strona internetowa może również zawierać treści wbudowane, np. filmy z serwisu YouTube czy zdjęcia z serwisu Flickr. Te serwisy także mogą stosować swoje pliki cookie.

   Co ważniejsze, dana strona internetowa może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, aby wyświetlać spersonalizowane treści reklamowe. Parlament Europejski nie korzysta z usług reklamowych.

   Sesyjne pliki cookie

   Sesyjne pliki cookie są zapisywane w przeglądarce internetowej tymczasowo na czas jednej sesji i usuwane z urządzenia użytkownika po zamknięciu przeglądarki.

   Trwałe pliki cookie

   Trwałe pliki cookie są przechowywane w pamięci komputera przez określony czas (zazwyczaj rok lub dłużej) i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stosuje się je wtedy, gdy konieczna jest identyfikacja użytkownika przez okres dłuższy niż jedna sesja.

   Pliki cookie typu flash

   Wiele stron internetowych korzysta z Adobe Flash Player, aby prezentować użytkownikom nagrania wideo i infografiki. Firma Adobe stosuje własne pliki cookie, którymi nie można zarządzać za pomocą ustawień w przeglądarce. Są one wykorzystywane przez Flash Player w tych samych celach co inne pliki cookie, czyli do zapamiętywania ustawień lub identyfikacji użytkowników.

   Pliki cookie typu flash działają inaczej niż pliki cookie przeglądarki. Strona internetowa nie wykorzystuje odrębnych cookie do poszczególnych funkcji, lecz ogranicza się do przechowywania wszystkich dotyczących jej danych w jednym pliku. Możesz kontrolować ilość danych w pliku, ale nie możesz wybrać rodzaju informacji, jakie w pliku tym można przechowywać.

    

    

  5. Komu ujawniane są dane?

   Dostęp do danych mają wyłącznie pracownicy Parlamentu Europejskiego i podmiotu przetwarzającego. Parlament Europejski nie przekazuje żadnych danych podmiotom innym niż ci odbiorcy. Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Sprawiedliwości oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) są angażowane wyłącznie w przypadku audytu lub postępowania sądowego. Parlament Europejski nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

  6. Jak długo przechowywane są dane?

   Dane osobowe będą przechowywane do celów, dla których zostały zgromadzone, lub do czasu, gdy osoby, których dane dotyczą, zwrócą się o ich usunięcie.

  7. W jaki sposób przechowywane są dane?

   Parlament Europejski jest zobowiązany do ochrony i zachowania bezpieczeństwa danych osobowych. Stosujemy różnorodne technologie i procedury zabezpieczające dane osobowe przed bezprawnym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

   Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, do których dostęp jest ograniczony i które znajdują się w kontrolowanych obiektach. Do celów przechowywania i obsługi dane osobowe mogą być przekazywane do USA zgodnie z art. 48 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w ramach Tarczy Prywatności UE–USA.

  8. W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych, sprawdzić ich dokładność i w razie potrzeby poprawić je lub usunąć?

   Możesz skontaktować się z Działem ds. Komunikacji Internetowej. Jeżeli dział ten nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, zwróci się o pomoc techniczną do podmiotu przetwarzającego dane.

   W razie wątpliwości co do przetwarzania twoich danych osobowych za pośrednictwem tej platformy możesz również kontaktować się z Działem ds. Komunikacji Internetowej.

   Dane kontaktowe:

   European Parliament

   Directorate general for Communication - Web Communication unit

   Rue Wiertz 60

   B-1047 Brussels

   datarequest@thistimeimvoting.eu

  9. Składanie skarg

   Skargi można składać w każdej chwili

   • do inspektora ochrony danych w Parlamencie Europejskim;

   Adres e-mail: Data-Protection@europarl.europa.eu

   e-mail: edps@edps.europa.eu