Dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r.?

Jako Europejczycy zmagamy się z wieloma wyzwaniami – migracją, zmianą klimatu, bezrobociem młodzieży czy problemami związanymi z prywatnością danych. Żyjemy w coraz bardziej zglobalizowanym i konkurencyjnym świecie. Jednocześnie referendum w sprawie Brexitu pokazało, że Unia Europejska nie jest projektem danym raz na zawsze. Chociaż większość z nas uważa demokrację za coś oczywistego, to jednak wydaje się ona coraz bardziej zagrożona - zarówno w teorii, jak i w praktyce.

Dlatego właśnie budujemy społeczność poparcia, żeby zachęcić do większego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Naszym celem nie jest wskazanie, na kogo należy głosować; naszym celem jest zachęcanie do samego głosowania, do zaangażowania się w pełni świadomy sposób w demokratyczny proces. Chcemy wykorzystać siłę kontaktów międzyludzkich i zbudować społeczność poparcia w Europie. Zjednoczeni przez głosowanie poprzemy samą ideę demokracji – to my wspólnie decydujemy, w jakiej Europie chcemy żyć.

Tym razem nie wystarczy mieć nadziei na lepszą przyszłość - tym razem każdy z nas musi wziąć za nią odpowiedzialność.